Bao bì đóng gói hạt hút ẩm, bột hút ẩm

Liên hệ

Bao bì đóng gói hạt hút ẩm, sử dụng để sản xuất gói hút ẩm. Phù hợp đóng gói mọi hạt hút ẩm: clay, silica gel, bột hút ẩm..