Gói hút ẩm silica gel 1 gram cho dược phẩm, thực phẩm chức năng

Liên hệ

Gói hút ẩm silica gel 1 gram cho dược phẩm, là sản phẩm tích hợp cho các hũ thuốc từ nhỏ tới vừa. Giúp giảm toàn bộ tình trạng hư hỏng do độ ẩm tạo ra